ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༧

རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་དུ་བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས།


འདས་པའི་ཉིན་གཉིས་ཀྱི་རིང་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སེ་ར་བྱེས་མཁས་སྙན་གྲྭ་ཚང་གི་ཚོགས་འདུ་དུ་བོད་ཀྱི་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་བགྲོ་གླེང་ཐེངས་དང་པོ་ཚོགས་ཡོད་པ་དང། བགྲོ་གླེང་དེ་སེར་བྱེས་གྲྭ་ཚང་དང་བོད་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཚོགས་པས་གོ་སྒྲིག་གནང་པ་དང་་ཡོད་པའི་སྐོར་བསོད་ནམས་གཡང་འཛོམས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་གནས་་འདྲི་ཞུས་པ་གསན་རོགས་གནང།

XS
SM
MD
LG