ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༩

ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་གྱིས་བོད་དང་འཛམ་གླིང་གི་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྒྱུར་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

དེང་སྐབས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་ནང་སྐད་འཕྲིན་དང་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་སོགས་གང་སར་དམ་དྲག་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར་གསར་འགོད་པས་བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཁག་ཅིག་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་ཏེ་དེང་སྐབས་བོད་ནང་ཕྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ཉན་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་མེད་དང་ཕན་ཐོགས་ཇི་ཙམ་ཡོད་མེད་ཀྱི་སྐོར་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG