ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༤

བྲག་གདོང་བཀྲས་གླིང་དབང་རྡོར་གྱི་མཛད་རྗེས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཐེངས་འདིའི་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་ལ་ཉེ་ཆར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སར་སྐུ་གཤེགས་པའི་བོད་ཀྱི་རྩོམ་པ་པོ་དང་ལོ་ཙཱ་བ་བྲག་གདོང་བཀྲས་གླིང་དབང་རྡོར་དམ་པ་དེའི་སྐུ་ཚེའི་ལོ་རྒྱུས་དང་མཛད་རྗེས་སོགས་ལ་ལོ་རྒྱུས་དང་རྩོམ་རིག་ཉམས་ཞིབ་པ་ཕོགས་རུ་ཕུན་ཚོགས་ལྷུན་གྲུབ་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།།

XS
SM
MD
LG