ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༤

ཞིན་ཅང་གི་དྲག་གནོན་རྒྱ་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་ཐེར་འདོན།


༄༅།། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཞིན་ཅང་གི་ཡུ་གུར་བ་ཚོར་དྲག་གནོན་དང་ངལ་རྩོལ་བཙན་བཀོལ་གྱི་སྲིད་ཇུས་ཧ་ཅང་ཐབས་རྡུགས་ཤིག་ལག་ལེན་བསྟར་གྱི་ཡོད་པ་ནི་ཞིས་ཅིན་ཕིང་སོགས་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གི་མཐོ་རིམ་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་འདུག་ཅེས་ཕྱི་ལ་འཁྱར་བའི་ཞིན་ཅང་གི་ཡིག་ཆ་ཞེས་པ་དེར་འཁོད་ཡོད་པའི་སྐོར། འཕྲིན་ལས་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།


XS
SM
MD
LG