ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༤

ཁྲིམས་དང་རང་དབང་གི་ལེ་ཚན། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་བཅའ་ཁྲིམས་གླེང་བ།


ང་ཚོའི་ཁྲིམས་དང་རང་དབང་གི་ལེ་ཚན་འདིར་ བཙན་བྱོལ་བོད་མིིའི་བཅའ་ཁྲིམས་ངོ་སྤྲོད་དང་ ། བཅའ་ཁྲིམས་དེར་འཁོད་པའི་བོད་ཀྱི་ཡུལ་མིའི་གཞི་རྩའི་ལས་འགན་དང་ཐོབ་ཐང་། དེ་བཞིན་མང་གཙོའི་ཀ་བ་གསུམ་ལྡན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ངོ་བོ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་ཆེ་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ལྷན་ཁང་གི་བཤེར་དཔང་དང་ས་གནས་ཁྲིམས་དཔོན་ཟུར་པ་ཕུར་བུ་རྡོ་རྗེས་ལགས་སུ་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་གླེང་མོལ་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG