ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༠/༠༥

ལ་དྭགས་རི་ལྗོངས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་བོད་མིའི་བདེ་དོན་ལ་ལྟ་རྟོགས་གནང་མཁན་བསྐོ་གཞག་གནང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ལ་དྭགས་རི་ལྗོངས་ཡར་རྒྱས་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་སྐུ་ཞབས་བཀྲིས་རྣམ་རྒྱལ་ཡག་ར་ལགས་ལ་དྭགས་ནང་ཡོད་བོད་མིའི་བདེ་དོན་ལ་ལྟ་རྟོགས་གནང་མཁན་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་བའི་སྐོར་སྡེ་དཔོན་བཀྲིས་རྒྱལ་མཚན་ལགས་ཀྱིས་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་སྙན་གསེང་ཞུས་འདུག་པའི་སྐོར་རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྲིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG