ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཀོ་རི་ཡའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན།


ལྷོ་བྱང་ཀོ་རི་ཡ་ཕྱོགས་གཉིས་ཆེས་མཐོའི་ཚོགས་འདུ་བྱ་རྒྱུའི་སྐོར་ཉེ་ཆར་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་གཞུང་དང་འབྲེལ་མཐུད་བྱུང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པ་དེ་ བདེན་པ་མིན་པ་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་གཞུང་གི་འགྲེལ་བརྗོད་བྱེད་ཡོད་པ་དང་ ལྷོ་བྱང་ཀོ་རི་ཡ་གཉིས་དབར་ཕྱི་བྲེལ་འབྲེལ་ལམ་མེད་པ་བཅས་ཀྱི་གནད་དོན་གྱི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG