ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རི་ཆར་ཌི་གྷེར་གྱིས་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཉན་ཞིབ་སྐབས་བོད་དོན་གླེང་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཕྱི་ཟླ་༦ཚེས་༣༠རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་ཨ་མི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་དངུལ་རྩིས་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་གོ་སྒྲིག་གནང་སྟེ་རྒྱ་ནག་གིས་ཡུལ་དེའི་ནང་གསར་འགོད་རང་དབང་དང་གཏམ་བརྗོད་རང་དབང་ལ་སོགས་པའི་བོད་མི་མང་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་འདུག་སྤྱོད་གསུམ་ལ་དམ་དྲག་ཤུགས་ཆེ་བྱེད་མུས་ཡིན་པའི་གནད་དོན་ཐད་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་སྐུ་ཞབས་རི་ཆར་ཌི་གྷེར་གྱིས་གཏམ་བཤད་གནང་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བའི་དྲི་བ་ཁག་ལ་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད་པ་བཅས་

XS
SM
MD
LG