ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བཀའ་ཤག་གི་རྒོལ་ལན་གསལ་བརྡ་དང་འབོད་སྐུལ།


cta
བོད་ནང་དུ་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མུ་མཐུད་འབྱུང་བཞིན་པའི་སྐབས་འདིར། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཁུལ་གྱི་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ཀྱི་གནད་དོན་དེ་ཕྱི་རྒྱལ་དུ་ཡོད་པའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་དེའི་ཕྱོགས་ཁག་གིས་བརྒྱུད་སྐུལ་བྱས་པའི་དྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་ཀྱིན་ཡོད། དེ་རིང་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་བཀའ་ཤག་ལྷན་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་འཁྱོག་བརྗོད་ལ་ངོས་ལེན་མེད་པའི་རྒོལ་ལན་གསལ་བརྡ་ཞིག་དང་། བོད་ནང་གི་བོད་མི་ཚོས་རང་ལུས་མེར་བསྲེགས་ལྟ་བུའི་ཚབས་ཆེན་གྱི་ལས་འགུལ་མཚམས་འཇོག་ཡོང་བར་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཚེ་རིང་སྐྱིད་ཀྱིས་བཀའ་དྲུང་ཀརྨ་དགེ་ལེགས་ལགས་སུ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཡོད་པ་ཞིག་ལ་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG