ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་མེ་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་བ་རྒྱ་ནག་དང་ལྷོ་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་ནང་ཕེབས་བཞིན་ཡོད་པ།


ཨ་མེ་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་བ་རྒྱ་ནག་དང་ལྷོ་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་ནང་ཕེབས་བཞིན་ཡོད་པ།

ཨ་མེ་རི་ཀའི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་བ་ཞིག་གཙོས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་ཁྱུར་ངལ་གསོ་བའི་ཆེས་མཐོའི་དཔོན་རིགས་ཁག་ཅིག་རྒྱ་ནག་དང་ བྱང་ཀོ་རི་ཡ། ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་མཚམས་གཟིགས་ལ་ཕེབས་ཀྱིན་ཡོད་པ་དང་། མཚམས་གཟིགས་ཀྱི་དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་ནི་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་ནང་གི་རྡུལ་ཕྲན་ལས་གཞིའི་གནད་དོན་དང་དེ་བཞིན་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་ནང་དུ་བཟའ་བཅའི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་ཐད་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG