ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༢/༡༢/༠༩

བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་འཕུར་མདེལ་ཚོད་ལྟ་དང་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་མཉམ་ཚོགས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བྱང་ཀོ་རི་ཡས་རེས་གཟའ་སྤེན་པ་དང་ཉི་མའི་ཉིན་མོར་བསྐྱར་དུ་རྒྱང་འཕེན་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་ཞིག་ཚོད་ལྟ་བྱས་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་ཟླ་བ་དྲུག་ཙམ་གྱི་རྗེས་སུ་མེ་ཤུགས་འཕུར་མདེལ་ཚོད་ལྟ་བྱས་པ་ཐེངས་དང་པོ་ཡིན་པར་མ་ཟད། ཨ་རི་དང་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡ། ཉི་ཧོང་བཅས་ཀྱིས་དེ་ལ་དོ་སྣང་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར།

XS
SM
MD
LG