ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༢/༡༡

ཉི་ཧོང་དུ་ཤིན་ཅང་གི་གནས་སྟངས་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་འདུག


ཉེ་ཆར་ཉི་ཧོང་དུ་སྡོད་མཁན་ཡུ་གུར་བ་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་སྤྱི་བདེ་མི་སྣས་ཡུ་གུར་བར་མནར་གཅོད་གཏོང་བཞིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་པའི་རྗེས་ལ། ཉི་ཧོང་གི་མང་ཚོགས་དང་སྲིད་དོན་པའི་ཁྲོད་ཤིན་ཅང་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡུ་གུར་བར་དྲག་གནོན་དང་མི་རིགས་གཙང་སེལ་གྱི་སྲིད་ཇུས་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་པར་ ཉི་ཧོང་གཞུང་ནས་ཐེར་འདོན་བྱེད་དགོས་ཅེས་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིག་གིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG