ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༧/༡༦

ག་ཛ་ཐོག་ཨིསི་རལ་གྱིས་བཙན་རྒོལ་མུ་མཐུད་དང་ཁུལ་དེའི་མང་ཚོགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཧ་ཅང་འཚབ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། ཨིསི་རལ་གྱི་དྲག་དཔུང་གིས་ག་ཛ་ཐོག་འབར་མདེལ་གྱི་རྒོལ་བརྡུང་གཏོང་མུས་ཡིན་པ་དང་ དུས་མཚུངས་ག་ཛ་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ཐོན་ཐབས་དང་དེ་བཞིན་ས་གནས་མི་མང་གི་དཀའ་ངལ་བཅས་པ་ཧ་ཅང་འཚབ་ཆེ་རུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་ པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG