ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༧/༢༥

ཨི་སི་རལ་གྱིས་གྷ་ཛའི་ཐོག་རྒོལ་བརྡུང་གཏོང་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨི་སི་རལ་གྱིས་པ་ལི་སི་ཐན་ནན་གྱི་ཧ་མི་སི་དྲག་འཐབ་པ་གནས་ཡུལ་གྷ་ཛའི་ཐོག་རྒོལ་བརྡུང་གཏོང་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བའི་སྐབས་འདིར་ཨ་མི་རི་ཀས་གྷ་ཛའི་་མི་དམངས་དཀྱུས་མ་རྣམས་ལ་དགོས་པའི་རོགས་རམ་ཁག་ཐོབ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་གྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་སྙནསྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG