ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨི་རག ཨཕ་གྷ་ནིས་ཏན


ཨི་རག་ནསཨ་མི་རི་ཀའི་དྲག་འཐབ་དཔུང་དམག་་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པའི་རྗེས་ ད་ཆ་ཨཕ་གྷ་ནིས་ཏན་ཐོག་དོ་སྣང་བྱེད་འགོ་ཚུགས་ཡོད་པ་དང་ ལོ་རྗེས་མ་ནས་འགོ་འཛུགས་ཏེ་ཡུལ་གྲུ་དེ་ནས་ཀྱང་དམག་མི་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་འགོ་འཛུགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་སྲིད་འཛིན་བྷ་རག་ཨོ་བྷ་མ་མཆོག་གིས་ཁས་ལེན་གནང་ཡོད་པ་དང་ ཨི་རག་ནས་དམག་མི་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་པ་དེས་ ཨ་རིའི་དཔོན་རིགས་རྣམས་ལ་ཚོའི་ཆབ་སྲིད་དང་དམག་དོན་གྱི་ཐད་དཔྱད་ཞིབ་གནང་རྒྱུར་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཡོད་པ་མ་ཟད་ དམིགས་བཀར་ཨཕ་གྷ་ནིས་ཏན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ཧ་མིརྡ་ ཀར་རྫའི་མཆོག་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཡོད་པའི་སྐོར་ འདི་ག་ཝི་ཨོ་ཨེ་ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་གསར་འགོད་པ་ གྷེ་རི་ ཐོ་མས་ཀྱི་སྤེལ་བས་གནས་ཚུལ་དེ་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱི་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།།

XS
SM
MD
LG