ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་ཚོགས་པས་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་འོས་བསྡུ་བྱེད་ཕྱོགས་ལ་རྟོག་ཞིབས་བྱ་རྒྱུ


བོད་ཀྱི་ཕྱི་ཕྱོགས་རང་དབང་ལུང་པའི་ནང་གནས་པའི་བོད་མི་སེར་སྐྱ་མང་ཚོགས་ཀྱིས་སྐབས་གསུམ་པའི་བཀའ་བློན་ཁྲི་པ་དང་ སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་བོད་མི་མིང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་བསྡུ་བྱེད་འཆར་ཡོད་པ་དང་ དེའི་སྐབས་ རྒྱལ་སྤྱིའི་གྲོས་ཚོགས་བོད་དོན་ཚོགས་པས་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་མཁན་ཆེད་ལས་མཁས་པའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་པ་ཞིག་ཆེད་གཏོང་བྱ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་སྐོར་རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གི་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG