ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༣

རྒྱ་གར་གྱི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་གཏན་འབེབས་བྱས་པ།


རྒྱ་གར་གྱི་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ནང་སྲིད་དོན་པ་དང་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ཚོས་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཁྲིམས་ཡིག་ལ་མང་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག་པ་དང་། རྒྱ་གར་ནང་ལྐོག་ཟ་རུལ་ཟུངས་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་མེད་པར་བཟོ་བའི་ཁྲིམས་འཆར་དེ་ལ་སྲིད་འཛིན་པར་ནཝ་ མུ་ཁར་ཇིས་མཚན་རྟགས་བཀོད་རྗེས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཁྲིམས་ཆགས་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར། རྣམ་རྒྱལ་ཤཱསྟྲིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།
XS
SM
MD
LG