ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ལྡི་ལིར་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་སྐབས་རྒྱ་གར་བ་མཉམ་ཞུགས་གནང་བ།


བོད་མིས་རང་དབང་སྒེར་ལངས་བྱས་ཏེ་མི་ལོ་ལྔ་བཅུ་ལྔ་བཞི་འཁོར་བའི་དུས་དྲན་ཚེས་བཅུ་ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པའི་ནང་བྱེད་པའི་སྐབས་རྒྱ་གར་བ་སྟོང་ཕྲག་གཉིས་ལྷག་ཙམ་གྱིས་བོད་མིར་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཀྱི་ལས་འགུལ་ནང་བཞུགས་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་ག་བོད་སྐད་སྡེ་མཚན་གྱི་གནས་ཚུལ་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG