ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༣/༠༢/༠༤

བོད་དམག་ཟུར་པ་དང་ཤུལ་ལུས་ཚོར་ཆེ་བསྟོད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་ས་གནས་ཧིན་བོད་མཛའ་འབྲེལ་ཚོགས་པས་གོ་སྒྲིག་འོག་ཕྱི་ཟླ་ལྔ་བའི་ཚེས་༢༠ ཉིན་སྦེལ་ཀོབ་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་བོད་ཀྱི་དམག་སྒར་ཨང་༢༢ པའི་དམག་མི་ཟུར་བ་དང་ཤུལ་ལུས་ནང་མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་གྱིས་ཆེ་བསྟོད་མཛད་སྒོ་ཞིག་ཚོགས་གནང་བ་དང་།རྒྱ་གར་མཁའ་དམག་གི་དམག་སྤྱི་ཟུར་བ་དང་ཕྱོགས་བཞུགས་སྤྱི་འཐུས་སོགས་ཕེབས་ཞུགས་གནང་ཡོད།

XS
SM
MD
LG