ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༠

རྒྱ་གར་གྱིས་ཨུ་རུ་སུ་དང་ཚོང་འབྲེལ་རྒྱུན་འཁྱོངས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། དེང་སྐབས་ཨུ་རུ་སུས་ཁྱིམ་ཚེས་རྒྱལ་ཁབ་ཡུཀ་རེན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཏེ་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་ཆེ་བས་ཨུ་རུ་སུར་ཚོང་འབྲེལ་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། འོན་ཀྱང་རྒྱ་གར་གྱིས་སྔར་བཞིན་ཨུ་རུ་སུར་འབྲེལ་བ་རྒྱུན་འཁྱོངས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པར་མ་ཟད། གཟའ་འཁོར་འདིར་ཨུ་རུ་སུའི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་རྒྱ་གར་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG