ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༡༩

སྲིད་བློན་མོ་དྷིས་འོས་བསྡུ་དྲིལ་བསྒྲགས་སྐབས་སུ་ཕྱི་འབྲེལ་ལ་གྲུབ་འབྲས་སོན་ཡོད་ལུགས་གསུངས་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་ན་རེནྡྲ་མོ་དྷི་མཆོག་གིས་འོས་བསྡུའི་ཆེད་དུ་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་འགུལ་སྤེལ་སྐབས། ཕྱི་སྲིད་དང་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཐོག་གྲུབ་འབྲས་བཟང་པོ་ཐོན་ཐུབ་པ་གནང་ཡོད་ལུགས་གསུངས་ཀྱི་ཡོད་སྐོར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་གིས་སྤེལ་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG