ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༦

རྒྱ་གར་གྱི་མཁའ་གྲུས་སའི་གོ་ལའི་རྒྱུ་སྐར་ནས་བརྒལ་པ།


གཟའ་སྐར་མིག་དམར་ལ་སྐྱོད་བཞིན་པའི་རྒྱ་གར་གྱི་མཁའ་གྲུ་སའི་གོ་ལའི་རྒྱུ་སྐར་ནས་ལམ་ལྷོངས་ངང་གྲོལ་ཏེ་གཟའ་སྐར་མིག་དམར་གྱི་རྒྱུ་སྐར་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་སུ་སྐྱོད་བཞིན་པ་ཡིན་པ་རྒྱ་གར་གྱི་མཁའ་དབྱིངས་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་གསར་གནས་ཁག་གཞི་བཟུང་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG