ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

ཨུ་རུ་སུའི་བཙན་འཛུལ་ལ་རྒྱ་གར་གྱིས་ཅི་ཡང་མི་སྨྲ་བའི་རྟུལ་ཞུགས་བཟུང་།


༄༅།། ཨུ་རུ་སུས་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ཞིག་ལ་དམག་རྒྱག་གི་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར་རྒྱ་གར་གྱིས་བཙན་འཛུལ་དེར་ངོ་རྒོལ་སོགས་མ་བྱས་པར་ཅི་ཡང་མ་སྨྲ་བའི་རྟུལ་ཞུགས་བཟུང་ཡོད་པར་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཡུལ་ཁག་མང་པོར་བློ་ཕམ་བྱུང་ཡོད་པར་མ་ཟད། རྒྱ་གར་སྟོབས་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་པ་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལས་འགན་ཡང་སྒྲུབ་ཀྱི་མེད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཕུན་ཚོགས་ཚེ་རིང་གིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG