ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༨

རྒྱ་གར་ལ་ནད་དུག་འགོས་པའི་མིའི་གྲངས་འབོར་ས་ཡ་༢༥་ལྷག་བརྒལ་བ།


༄༅།། དེ་རིང་གཟའ་མིག་ཉིན་མོར་རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པར་གཞིགས་ན། ད་ལྟའི་བར་དུ་རྒྱ་གར་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འགོས་པའི་ནད་པ་ས་ཡ་༢༥་ལྷག་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་གར་ལ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེན་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པའི་དུས་འདིར་ནད་དུག་ཁྱབ་གདལ་ཤུགས་ཆེར་འགྲོ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་དྲག་ཆར་རླུང་འཚུབ་གཡུགས་ནས་འགོག་རྐྱེན་སྣོན་མ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚེ་བརྟན་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG