ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༢༤

རྒྱ་གར་ལ་ནད་དུག་འགོས་པའི་མིའི་གྲངས་འབོར་ས་ཡ་༢༥་ལྷག་བརྒལ་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པར་གཞིགས་ན། རྒྱ་གར་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་འགོས་པའི་ནད་པ་ས་ཡ་༢༥་ལྷག་བྱུང་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་གར་ལ་བསམ་ཡུལ་ལས་འདས་པའི་དཀའ་ངལ་ཚབས་ཆེན་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པའི་དུས་འདིར་ནད་དུག་ཁྱབ་གདལ་ཤུགས་ཆེར་འགྲོ་ཡུལ་ཁག་ཏུ་དྲག་ཆར་རླུང་འཚུབ་གཡུགས་ནས་འགོག་རྐྱེན་སྣོན་མ་ཞིག་འཕྲད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG