ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱིས་གདོད་མའི་མི་རིགས་གནས་སར་གཏེར་ཁའི་ལས་འཆར་ཡོད་པ་དེར་རྩིས་མེད་བཏང་བ།


རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཨོ་རི་ས་མངའ་སྡེའི་ནང་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་གྱི་ལས་གཞི་ཞིག་ལ་ངོས་ལེན་གནང་མེད་པ་རེད་འདུག དེ་ཡང་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་འབྲེལ་ཡོད་སྙན་མཐོའི་ཕྱོགས་བསྡོམས་ལྟར་གཏེར་ཁ་སྔོག་འདོན་གྱི་ལས་གཞི་དེ་ཡིས་གདོད་མའི་སྡེ་ཁག་གི་མི་དམངས་འཚོ་གནས་ཀྱི་འབྱུང་ཁུངས་མེད་པ་བཟོ་ཡི་ཡོད་པའི་རྐྱེན་ཕྱི་རྒྱལ་ཚོང་གཉེར་གྱི་འཆར་གཞི་ལག་ལྟར་བྱ་རྒྱུར་ཆོག་མཆན་ཐོབ་མེད་པ་རེད།

XS
SM
MD
LG