ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༨

ཧི་མ་ལ་ཡའི་རི་རྒྱུད་ཀྱི་ས་མིང་དང་རྒྱ་དཀར་ནག་གི་རྩོད་གཞི།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་དང་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་ཁུལ་དུ་ས་མིང་གསར་བ་ཁག་ཅིག་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེའི་གྲས་ཀྱི་ས་ཆ་ཁག་ཅིག་ནི་རྒྱ་གར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ཁོངས་སུ་གཏོགས་ཀྱི་ཡོད་པས་རྒྱ་གར་གྱིས་དེ་ལ་ཡ་ལན་སློག་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དཀོན་མཆོག་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG