ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༧/༢༠

རྒྱ་གར་སོགས་ཀྱིས་སིངྒ་ལ་བུ་ལོན་འོག་ནས་སྐྱོབ་ཐུབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སིངྒ་ལའི་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་བུ་ལོན་སྒྲུབ་འཇལ་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཡོད་པ་རྒྱ་གར་གྱིས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་བཞི་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མཐུན་ཚོགས་དེས་སེལ་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG