ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༦/༡༨

རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་གྲོས་མོལ་ཞིག་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ།


A delegation of the Indian Army, right, marches to meet the delegation of the Chinese army, left, at a Border Personnel Meeting (BPM) on the Chinese side of the Line of Actual Control at Bumla, Indo-China Border, Monday, Oct. 30, 2006.
A delegation of the Indian Army, right, marches to meet the delegation of the Chinese army, left, at a Border Personnel Meeting (BPM) on the Chinese side of the Line of Actual Control at Bumla, Indo-China Border, Monday, Oct. 30, 2006.

རྒྱ་གར་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་གསར་པའི་ནང་ ས་མཚམས་ཀྱི་གནད་དོན་ཐད་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་ཡོད་པ་དང་ དེ་དང་དུས་མཉམ་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་སའི་ནང་འཛམ་གླིང་གི་ནང་པའི་ཚོགས་ཆེན་འཚོགས་ཏེ་ ཚོགས་ཆེན་ཐོག་བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་༧སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་གསུང་བཤད་བརྩལ་རྒྱུ་བཅས་ཀྱི་མཛད་འཆར་ཞིག་ཡོད་སྟབས་ དེ་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཕྱོགས་ནས་ངོ་རྒོལ་བྱས་ཏེ་ཚོགས་ཆེན་ཕྱིར་འཐེན་དགོས་ལུགས་བཤད་པར་ རྒྱ་གར་གཞུང་གིས་ཉན་འཇོག་གཏན་ནས་མ་གནང་བར་བརྟེན་ ས་མཚམས་ཀྱི་ཐད་གྲོས་མོལ་བྱ་རྒྱུ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་ གསར་འཕྲིན་ཁག་གི་ཐོག་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG