ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་ཉིན་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྒྲེང་འཛུགས།


ཡོ་རོབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་འཇར་མན་ཎིའི་ནང་དུ་བོད་མིའི་རང་དབང་སྒེར་ལངས་བྱས་ནས་ལོ་༥༢་འཁོར་པའི་གསུམ་བཅུའི་དུས་དྲན་གྱི་ཉིན་མོར་གྲོང་ཁྱེར་དང་གྲོང་རྡལ། ད་དུང་གྲོང་སྡེ་དང་ས་ཁུལ་བཅས་ཁྱོན་བསྡོམས་ས་གནས་༡༡༥༠ ཙམ་གྱི་ནང་གི་གྲོང་ཁྱེར་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱི་ལས་ཁུངས་དང་གཞུང་གི་ཁང་པ་སོགས་ཀྱི་ཐོག་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་སྒྲེང་འཛུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར། པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣ་ཞིག་ལ་བཅའ་འདྲི་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

XS
SM
MD
LG