ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་ལ་མི་བསྟུན་པའི་འོས་བསྡུའི་གྲུབ་འབྲས་སྔོན་དཔག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིར་འོས་བསྡུ་དང་འབྲེལ་བའི་བསམ་ཚུལ་བསྡུ་ལེན་བྱས་པ་མང་ཆེ་བས་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་སྲིད་འཛིན་འོས་མི་ཇཱོ་བྷ་ཌན་ལ་འོས་འདེམས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་འཐོབ་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་མོད། ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གིས་མི་མང་གི་བསམ་ཚུལ་ལ་གཞི་འཛིན་མི་བྱེད་པར་འོས་འདེམས་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་སྔོན་དཔག་ཐུབ་པའི་མཁས་པ་གཉིས་ལ་བཅར་འདྲི

XS
SM
MD
LG