ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་དོན་གྲོས་གཞིའི་ཁོངས་སུ་འཇུག་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་བ།


ཡུ་རོབ་ནང་རྟེན་གཞི་བྱས་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་རེ་མོས་ཚོགས་གཙོ་ལི་ཐུ་ཨ་ནའི་འགོ་ཁྲིད་ལ་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་གྲོས་བསྡུར་བྱ་རྒྱུའི་གྲོས་གཞིའི་ཁོངས་སུ་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་འཇུག་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་གནས་འདྲི་ཞུས་ཏེ་གནས་ཚུལ་ཕྱཽགས་བསྒྲིགས་གནང་བ་ཞིག་གསན་གྱི་རེད།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG