ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༦/༡༧

རི་ཆཌ་གྷེ་ཧར་གྱིས་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་བར་སྔགས་བརྗོད་དང་སེམས་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། །ཨ་རིའི་རྒྱལ་སར་བོད་མི་དང་བོད་དོན་རྒྱབ་བསྐྱོར་ཕོན་ཆེ་འདུ་འཛོམས་ཐོག་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཚོགས་གཙོ་རི་ཆཌ་གྷེ་ཧར་གྱིས་གཞོན་སྐྱེས་རྣམ་པའི་སེམས་ཤུགས་ལ་སྔགས་བརྗོད་དང་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱུན་སྲིངས་ཏེ་ལས་འགུལ་སྤེལ་དགོས་པའི་སྐུལ་མ་གནང་བའི་སྐོར་པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG