ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༨

རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བོད་ཡིག་གི་གནད་འགག་གླེང་སློང་།


༄༅།། ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སུད་ཛར་ལན་ཌིའི་ཇཱི་ཎི་ཝྭ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གཟའ་འཁོར་སྔོན་མར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་སྐད་ཡིག འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་༡༢་པའི་ཐོག་ཏུ་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་བོད་ལ་རྒྱ་གཞུང་གི་དམ་དྲག་སྲིད་ཇུས་འོག་ཏུ་བོད་པ་ཚོར་རང་གི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པར་མ་ཟད། ད་དུང་བོད་ཕྲུག་ཚོར་བོད་ཡིག་དང་བོད་སྐད་སློབ་ཁྲིད་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་ཀྱང་མེད་པར་བཏང་འདུག་ཅེས་གསལ་སྟོན་བྱ་རྒྱུའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐོར། སུད་སིར་བཅའ་སྡོད་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་གི་རྒྱལ་ཚོགས་འབྲེལ་མཐུད་པ་སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོ་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG