ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

རྒྱལ་ཚོགས་སུ་བོད་ཡིག་གི་གནད་འགག་གླེང་སློང་།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སུད་ཛར་ལན་ཌིའི་ཇཱི་ཎི་ཝྭ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་གཟའ་འཁོར་སྔོན་མར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་སྐད་ཡིག འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་༡༢་པའི་ཐོག་ཏུ་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་བོད་ལ་རྒྱ་གཞུང་གི་དམ་དྲག་སྲིད་ཇུས་འོག་ཏུ་བོད་པ་ཚོར་རང་གི་ཆོས་དང་རིག་གཞུང་གཅེས་འཛིན་བྱ་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་མེད་པར་མ་ཟད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG