ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༦/༡༩

ཧཱན་ཀྲར་བྷའི་རྡན་ལ་ཁྲིམས་གཏུགས་བྱ་སྲིད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། །སྲིད་འཛིན་ཇྰོ་བྷའི་རྡན་གྱི་བུ་ཧཱན་ཀྲར་བྷའི་རྡན་ལ་ནག་ཅན་གྱི་ཁྲིམས་གཏུགས་བྱ་སྲིད་པ་རེད་ཅེས་ཨ་མི་རི་ཀའི་དམིགས་བསལ་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ གྲེ་ཝིདྲ་ཝིས་ཡིས་རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་གསུང་ཡོད་པའི་སྐོར་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱི་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG