ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༢

༢༠༡༩ ལོའི་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྙན་ཐོ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་མང་གཙོ་འཕེལ་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་༢༠༡༩ ལོའི་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལོ་འཁོར་སྙན་ཐོ་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པའི་ནང་། ནག་སེལ་གཤེད་བཅོམ་གྱི་ཆབ་སྲིད་ལས་འགུལ་འོག་བོད་དོན་ཞི་རྒོལ་བ་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དོན་གཉེར་བ་ཚོར་དྲག་གནོན་དང་། དམ་དྲག་འོག་བོད་པ་རྣམས་ཀྱིས་དྲ་ལམ་དུ་སྔར་བཞིན་སྐད་ཆ་བཤད་ཕོད་ཀི་མེད་ཅིང་། བོད་ནང་གི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་བྱེད་པར་སྔར་ལྷག་གི་དཀའ་ངལ་འཕྲད་ཅེས་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཚེ་རིང་མཚོ་མོ་ལགས་ཀྱིས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་།

XS
SM
MD
LG