ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིས་འཛམ་གླིང་དཀྱིལ་ཤར་ས་ཁུལ་ལ་འཛིན་པའི་སྲིད་ཇུས་ལ་དཔྱད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་འཛིན་ཊམ་གྱིས་ཨི་སི་རེལ་དང་ཨ་རབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅིག་དབར་ཕྱི་འབྲེལ་རྒྱུན་ལྡན་བཟོས་པ་དང་། ཉེ་ཆར་ཨི་རན་གྱི་རྡུལ་ཕྲན་ཚན་རིག་པ་གཙོ་བོ་ཞིག་བསད་པ་ནི་དཀྱིལ་ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བློ་འཚབ་བྱེད་གཞི་གསར་པ་ཞིག་ཆགས། ཨ་རིའི་འདེམས་ཐོན་སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་གཞུང་གིས་དཀྱིལ་ཤར་ཡུལ་གྲུར་སྲིད་ཇུས་འཛིན་ཕྱོགས་ལ་དཔྱད་པ་བྱས་ཡོད།

༄༅།།ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཌོ་ནལ་ཊམ་གྱིས་ཨི་སི་རེལ་དང་ཨ་རབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གཅིག་དབར་ཕྱི་འབྲེལ་རྒྱུན་ལྡན་བཟོས་པ་དང་། ཉེ་ཆར་ཨི་རན་གྱི་རྡུལ་ཕྲན་ཚན་རིག་པ་གཙོ་བོ་ཞིག་བསད་པ་ནི་དཀྱིལ་ཤར་ས་ཁུལ་གྱི་གནས་སྟངས་ལ་བློ་འཚབ་བྱེད་གཞི་གསར་པ་ཞིག་ཆགས་ཡོད། ཨ་རིའི་འདེམས་ཐོན་སྲིད་འཛིན་བྷ་ཌན་གཞུང་གིས་དཀྱིལ་ཤར་ཡུལ་གྲུར་སྲིད་ཇུས་འཛིན་ཕྱོགས་ལ་དཔྱད་པ་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ་ཞིག་བསོད་ནམས་དབྱངས་འཛོམས་ཀྱིས་ཕབ་བསྒྱུར་བྱས་ཡོད།
XS
SM
MD
LG