ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༠༩/༢༦

ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་མཱ་ཡུན་གྱི་བཟོ་ཚོང་ཁང་ལ་ཉེས་ཆད་བཅད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རྒྱ་ནག་གི་ཨ་ལི་བྷ་བྷ་བཟོ་ཚོང་ལས་ཁང་གསར་འཛུགས་པ་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཕྱུག་བདག་ཆེན་མོ་མཱ་ཡུན་ནི་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། འཛམ་གླིང་འདིར་སྐད་གྲགས་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་གི་ཁེ་ལས་པ་ཞིག་ཡིན་མོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG