ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༥

ཧོང་ཀོང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཀྱིས་མང་ཚོགས་ལ་གླེང་མོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་ཧོང་ཀོང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཁེ་རི་ལམ་གྱིས་མི་མང་གི་འཐུས་མི་ཚོར་བགྲོ་གླེང་ཐོག་མར་བྱས་ཡོད་ཅིང་། ད་ལྟ་ས་གནས་དེའི་མང་ཚོགས་ཀྱིས་གཞུང་ལ་ངོ་རྒོལ་རྔམ་སྟོན་ཁྲོམ་སྐོར་གྱི་ལས་འགུལ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་སྤེལ་བཞིན་པའི་ཟང་ཟིང་གི་དཀའ་ངལ་ཡོད་པ་རྣམས་སེལ་ཐབས་ལ་གྲོས་མོལ་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་མོད།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG