ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༦

ཧོན་ངྷོ་ར་སུ་ཡིས་ཐེ་ཝན་དང་ཕྱི་འབྲེལ་ལམ་གཅད་དེ་རྒྱ་ནག་དང་འབྲེལ་བ་འཛུགས་འཆར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། །དབུས་ཨ་མེ་རི་ཁའི་རྒྱལ་ཁབ་ཧོན་ངྷོ་ར་སུ་ཡི་སྲིད་འཛིན་གྱིས་མ་འོངས་པར་ཁོ་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་ཏུ་ཕྱི་འབྲེལ་འབྲེལ་ལམ་འཛུགས་རྒྱུའི་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པས་མི་རིང་བར་རྒྱལ་ཁབ་དེ་དང་ཐེ་ཝན་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་འབྲེལ་བ་ཆད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཚོད་དཔག་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐོར་དཀོན་མཆོག་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG