ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྡོག་བརྫིས་གཏོང་མཁན་ཚོར་ཉེས་ཆད་གཅོད་དགོས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྔ་ལོ་ཧོང་ཀོང་དམིགས་བསལ་ས་ཁུལ་ལ་ཟླ་བ་མང་པོར་དམངས་གཙོ་དང་རང་དབང་འཐབ་རྩོད་ཀྱི་ལས་འགུལ་གཞི་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞིག་ལངས། ཧོང་ཀོང་གི་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ལས་འགུལ་བ་ཚོས་ཨ་མི་རི་ཀས་ཧོང་ཀོང་གི་དམངས་གཙོའི་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་པ་ལྟར་མངའ་ཁུལ་དེའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྡོག་བརྫིས་གཏོང་མཁན་དང་གྲོང་ཁྱེར་དེའི་ལས་སྣེ་ཚོར་ཨ་མི་རི་ཀས་ཉེས་ཆད་གཅོད་དགོས་ཞེས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG