ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས།


འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་ལོ་འཁོར་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་༤༢་པ་ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་༩་ནས་༢༧་བར་དུ་འཇི་ཎི་ཝྭའི་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཕྱི་འབྲེལ་དྲུང་ཆེ་དྭགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུས་དབུ་ཁྲིད་པའི་བོད་པའི་སྐུ་ཚབ་རྣམ་པས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཡ་ཆེན་སྒར་གཏོར་བཤིག་བཏང་བ་དང་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་མུ་མཐུད་དུ་རྡོག་བརྫིས་ཚབས་ཆེན་གཏོང་གི་ཡོད་པ་སོགས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་གཏན་འཇགས་ཚོགས་འཐུས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དང་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་སྣེ་ཚོར་ཞུ་གཏུགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་འགོ་ཚུགས་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་ཞུ་གཏུགས་དེར་ཕེབས་པའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་དཱགས་པོ་བསོད་ནམས་ནོར་བུ་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།

བོད་དོན་ཞུ་གཏུགས།
please wait

No media source currently available

0:00 0:11:12 0:00
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG