ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༢/༠༩/༢༦

གསར་འགྱུར་ཕྱོགས་བསྡུས། ༢༠༢༡ ཟླ་༧ ཚེས་༨


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ནད་ཡམས་ཞི་བའི་རྗེས་སུ་ལྡི་ལིར་ཕེབས་རྒྱུའི་ཐུགས་རེ། འཛམ་གླིང་ས་ཕྱོགས་གང་ས་ནས་འཁྲུངས་སྐར་ལ་འཚམས་འདྲི། འཁྲུངས་སྐར་འཚམས་འདྲི་གནང་མཁན་ཚོར་ཐུགས་རྗེ་ཞུས་པ། གསེར་རྟ་ནས་བོད་མི་བཞི་འཛིན་བཟུང་། ཧེ་ཊི་སྲིད་འཛིན་ལྐོག་གསོད་ཐེབས་པ། ཡུ་གུར་བ་ཚོ་དང་དྲ་ལམ་བརྒྱུད་མཇལ་འཕྲད།

XS
SM
MD
LG