ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༣/༠༢/༠༤

གསར་འགྱུར་ཕྱོགས་བསྡུས། ༢༠༢༡ ཟླ་༡༢ ཚེས་༦


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན། ཨ་རིའི་གཞུང་འབྲེལ་མི་སྣ་དང་པེ་ཅིང་གི་ཨོ་རྩལ། ལྕམ་ཨན་སང་སུ་ཅེ་ལ་ལོ་བཞིའི་ཁྲིམས་ཆད། ནད་ཡམས་གསར་པའི་ཉེན་ཁ། རྒྱ་ནག་གི་དམངས་གཙོ་ཞེས་པའི་དེབ། རྒྱ་ནག་གི་ཆོས་ལུགས་ལས་དོན་ཚོགས་འདུ། རྩུབ་སྤྱོད་འགོག་པའི་རྟོགས་སད་ལས་འགུལ།། ལ་དྭགས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་ཨོ་རྩལ་ལ་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ།

XS
SM
MD
LG