ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༧/༡༥

བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པར་གྷརུ་པོན་བཟོ་ཚོང་ལས་ཁང་གིས་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱས་པ།


བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པར་གྷརུ་པོན་བཟོ་ཚོང་ལས་ཁང་གིས་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱས་པ།
བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པར་གྷརུ་པོན་བཟོ་ཚོང་ལས་ཁང་གིས་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱས་པ།

ཉེ་སྔོན་འདི་ག་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནང་ མི་མང་པོས་དགའ་མོས་བྱེད་པའི་ཨོར་ཏོམ་སྤོ་ལོའི་རྕེད་འགྲན་སྐབས་ བརྙན་འཕྲིན་ཐོག་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་དེ་ནི་ གོ་དོན་ལོག་སྒྲུབ་བྱུང་ཡོད་ལུགས ཁྱབ་བསྒྲགས་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་གྷུརུ་པོན་བཟོ་ཚོང་ལས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་འགན་འཛིན་པས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཏེ་ ཨོར་ཏོམ་སྤོ་ལོའི་རྕེད་འགྲན་སྐབས་རང་གི་རྩོད་གཞི་ཅན་གྱི་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་སྐོར་གྱི་ཁྱབ་བསྒྲགས་དེར་ དག་འབུད་བྱས་ཡོད་པ་སོགས་གསར་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱི་ཕབ་བསྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གི་རེད།

XS
SM
MD
LG