ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༥/༢༨

འཇར་མི་ནི་ཡིས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཉེན་སྐྱོབ་ལས་ཁུངས་ལ་རོགས་རམ་བསྐྱར་གསོ་བྱ་རྒྱུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅། །འཛམ་གླིང་མཉམ་སྦྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཉེན་སྐྱོབ་ལས་ཁུངས་ཐོག་བསྐྱར་ཞིབ་སྙན་ཐོ་ཐོན་པའི་རྗེས་འཇར་མི་ནི་ཡིས་ད་ཆ་ངལ་སེལ་ལས་ཁུངས་དེར་རོགས་རམ་བསྐྱར་གསོ་བྱ་གི་ཡིན་ཞེས་གསལ་སྟོན་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐོར་ པདྨ་བདེ་ཆེན་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

XS
SM
MD
LG