ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༢/༢༧

གདོང་འདུས་སྐྱིད་འཛོམས་ཨོ་གླིང་གི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིར་འགྲན་ཞུགས།


༄༅།། ཨོ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གནས་འཁོད་བོད་མི་དམངས་སྤྱི་འཐུས་ཟུར་པ་གདོང་འདུས་སྐྱིད་འཛོམས་ནེའུ་སའུ་ཐེ་ཝེལ་སི་མངའ་སྡེ་ནས་ཨོ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཡོངས་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་འཐུས་མིའི་འོས་མིར་ལངས་ཏེ་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་འགོ་ཚུགས་ཡོད་པ་བཅས་ཀྱི་སྐོར། རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་གིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་བཅར་འདྲི་ཞུས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ཞིག་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG