ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

ཉི་ཧོང་དང་ཐའེ་ཝན་གྱི་མཛའ་འབྲེལ་གྱི་ཚབ་སུས་ཀྱང་བྱེད་མི་ཐུབ་ཅེས་བརྗོད་ཡོད་པ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཐའེ་ཝན་ལ་བཅའ་བཞུགས་ཉི་ཧོང་གི་སྐུ་ཚབ་ལ་གསར་འགོད་པས་བཅའ་འདྲི་ཞུ་སྐབས་ཁོང་གིས་ཉི་ཧོང་དང་ཐའེ་ཝན་གྱི་མཛའ་གྲོགས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་འདི་ཆུ་བོ་རྒྱུན་བཞིན་ཡིན་པས་སུས་ཀྱང་དེའི་ཚབ་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མ་རེད་ཅེས་གསལ་སྟོན་གནང་ཡོད་པའི་སྐོར་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG