ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༤

ཡོ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་ཆེས་མཐོའི་མགོ་ཁྲིད་ཀྱི་ཚོགས་འདུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཡོ་རོབ་མནའ་འབྲེལ་དང་དབྱིན་ཡུལ་བཅས་རྒྱལཁབ་༤༤ཡི་སྲིད་དོན་མཐུན་ཚོགས་དག་གིས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་ཚོགས་འདུ་འཚོགས་ཡོད་ཅིང་། ཚོགས་ཐོག་ཏུ་ཨུ་རུ་སུས་ཡུ་ཀེ་རན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའི་ཤུགས་རྐྱེན་འོག་གི་བདེ་འཇགས་གནད་དོན་སོགས་ལ་བཀའ་སྡུར་གནང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་གྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG